Opći uvjeti poslovanja

UVJETI I ODREDBE

Internetska stranica www.goadria.com dio je prodajno-promotivnog sustava u vlasništvu istoimene turističke agencije koja posluje pod tvrtkom Laguna Novigrad d.d., a namijenjena je korisnicima u svrhu dobivanja i preuzimanja informacija, kupnje ili aktivacije probranih doživljaja koje organiziraju partneri GoAdria turističke agencije, dobivanja informacija o smještaju u određenim objektima, o transportu u Hrvatskoj i prema Hrvatskoj te o odabranim destinacijama u Hrvatskoj kao i u svrhu komentiranja realiziranih doživljaja, kupnje proizvoda te ostalih usluga i svakog drugog poslovanja vezanog uz transfer i organizaciju boravka gosta u destinaciji.

Ovi uvjeti i odredbe primjenjuju se na sve rezervacije izvršene:
- putem web stranica www.goadria.com
- putem neposredne prodaje turističke usluge

KRAJNI KORISNIK

Krajnjim korisnikom smatra se svaka punoljetna osoba koja prihvaća ove Uvjete i odredbe. Pravo korištenja ovih web stranica je osobno pravo Krajnjeg korisnika i nije prenosivo na druge fizičke niti pravne osobe. Krajnji korisnik odgovoran je za zaštitu svih svojih podataka koje je potrebno unijeti prilikom kreiranja svog korisničkog profila.

PRIJAVE I UGOVARANJE

Gost se za putovanje koje organizira Agencija može prijaviti u poslovnici Agencije osobno, telefonom ili drugim sredstvima komunikacije na daljinu te kod drugih ovlaštenih agenata.

CIJENA I SADRŽAJ ARANŽMANA

Agencija se trudi ponuditi najbolje cijene za sve doživljaje koje Gost može kupiti putem web stranice. Agencija zadržava pravo izmjene cijena bez prethodne najave. Sva plaćanja biti će izvršena u hrvatskim kunama. Iznos računa vaše kreditne kartice naplatit će se sukladno iznosu konverzije iz eura u hrvatske kune (HRK) prema važećem tečaju Hrvatske Narodne Banke. Kod terećenja vaše kreditne kartice, isti se iznos pretvara u vašu lokalnu valutu prema tečaju udruženja kartičara. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost razlike u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj mrežnoj stranici.

Agencija može zahtijevati povećanje ugovorene cijene ukoliko je nakon dana sklapanja ugovora došlo do:
- promjene valutnih tečajeva u odnosu na dan objavljivanja programa;
- promjene troškova prijevoza (gorivo, cestarina, i sl.);
- promjene tarifa prijevoznika.

Agencija može o promjeni cijene aranžmana izvijestiti pismeno ili usmeno.
Sedam dana prije početka putovanja ugovorena cijena ne može se povećati.
Gost može otkazati aranžman bez troška ako dođe do povišenja cijene više od 10% u odnosu na ugovorenu i to najkasnije u roku od 48 sati od primljene pismene obavijesti. Ne otkaže li Gost aranžman osobno dolaskom na prodajno mjesto Agencije ili pisanim putem u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene.
Objavljene cijene rezultat su ugovora Agencije s partnerima i ne moraju odgovarati cijenama istaknutima na licu mjesta u odredištu u kojem Gost boravi.

OTKAZIVANJE REZERVACIJE

Otkazivanje rezervacije je moguće.

Uvjeti otkazivanja rezervacije izleta:

 • Ukoliko gost otkaže izlet ranije od 24h prije putovanja, Agencija će mu vratiti cijeli iznos.
 • Ukoliko gost otkaže izlet 24h prije putovanja, agencija će zadržati 50% iznosa izleta.
 • Agencija će za NO SHOW naplatiti ukupan iznos izleta.

VAŽNO: U slučaju otkaza rezervacije izleta plaćenih gotovinom, novac će biti vraćen kupcu uplatom na njegov bankovni račun, na što kupac pristaje samom kupovinom izleta.

OTKAZ PUTOVANJA OD STRANE AGENCIJE ILI PROMJENA PROGRAMA

Ukoliko se ne prijavi dovoljan broj korisnika, Agencija zadržava pravo otkaza putovanja, ali najkasnije 1 dan prije početka putovanja. Agencija zadržava pravo potpune ili djelomične promjene putovanja ukoliko prije početka putovanja nastupe izvanredne okolnosti koje nije bilo moguće predvidjeti ili izbjeći. Ukoliko Agencija otkaže putovanje, Gost ima pravo na isplatu uplaćenog iznosa u cijelosti, ali ne i na naknadu štete.

OBVEZE AGENCIJE

Agencija je dužna brinuti se o izvršenju usluga, kao i o izboru davatelja usluga pažnjom dobrog gospodarstvenika te je dužna skrbiti o pravima i interesima Gosta sukladno dobrim običajima u turizmu.
Agencija je dužna Gostu pružiti sve ugovorene usluge za pojedini aranžman te dati odgovore zbog možebitnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. Agencija će sve navedene obveze iz svojih programa izvesti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju „više“ sile ili promijenjenih okolnosti. Ako bude moguće, Agencija će u takvim slučajevima ponuditi zamjensko rješenje.

AGENCIJSKI PARTNERI

Agencija prodaje, promovira, preporučuje doživljaje kao posrednik tvrtkama, obrtima, pojedincima, udrugama, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i drugim pružateljima usluga koji nude te iste doživljaje Gostu. Partner, kao vlasnik doživljaja, obvezuje se ugovoreni doživljaj isporučiti na najkvalitetniji mogući način, poštujući sve standarde savjesnog poduzetništva i kvalitete koje primjenjuje u svom redovnom poslovanju s Gostima.
Partneri pružaju uslugu direktno Gostu. Agencija nije vlasnik, niti izvršitelj usluga, koje nudi putem svojih stranica, pa stoga ne može ni biti odgovorna za potencijalne pravne, materijalne ili bilo kakve druge probleme koji mogu nastati prilikom korištenja usluge koje nudi. Agencija nije je odgovorna samo za krivo izvršenu ili neizvršenu uslugu od strane Partnera ili bilo koje treće strane.

OSIGURANJE i  ODGOVORNOST

Neki doživljaji koji se mogu kupiti na GoAdria web stranici mogu biti potencijalno opasni. Prije kupnje i korištenja bilo kojih od tih iskustava Krajnji korisnik mora biti svjestan rizika. Ukoliko krajnji korisnik ima bilo kakvih dvojbi o tome GoAdria mu stoji na raspolaganju za sve dodatne informacije. GoAdria nije odgovoran za sigurnost i osiguranje provođenja doživljaja partnera. Svaku uslugu koju pruža GoAdria Partner krajnji korisnik koristi isključivo na vlastitu odgovornost.

Agencija nije odgovorna za bilo kakva oštećenja opreme i drugih stvari Gosta koja mogu nastati kao posljedica korištenja web stranice www.goadria.com. Gost je suglasan da koristi web stranicu na vlastitu odgovornost te da Agencija, kao niti treće osobe povezane s Agencijom, ne jamče ni na koji način da uporaba ove web stranice neće biti prekinuta ili da će biti bez poteškoća u radu. Gost je suglasan da Agencija nije odgovorna za neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih gostiju ili trećih strana te da je rizik od eventualnih šteta u potpunosti na Gostu. Gost izričito izjavljuje da neće smatrati odgovornom Agenciju, njene odgovorne osobe, niti zaposlenike za naknadu eventualne štete i troškova, uključujući i troškove pravnog zastupanja, a koji bi mogli nastati korištenjem web stranice www.goadria.com.

PODNOŠENJE PRIGOVORA: 

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, potrošač ima pravo podnijeti pisani prigovor na kvalitetu pružene usluge na jedan od sljedećih načina: 

 • osobno u poslovnici agencije na adresi: Mirna 2, 52466 Novigrad,
 • putem pošte na adresu: GoAdria Mirna 2, 52466 Novigrad 
 • na e-mail adresu: info@goadria.com 
 • odnosno, na telefax broj: +385 52 555 555

Odgovor na pisani prigovor potrošača daje se u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora. 

SMJEŠTAJ 

Općenito

Predmet ovog ugovora je određivanje odnosa između putničke agencije GoAdria turistička agencija Mirna 2, HR-52466 Novigrad, OIB: 58935879058, ID-KOD: HR-AB-52-040302552, tel. +385 52 555555, E-mail info@goadria.com (u daljnjem tekstu: GoAdria) na jednoj strani i za smještaj korisnika (u daljnjem tekstu gost) s druge strane, tijekom procesa rezervacije smještaja iz ponude web stranice www.goadria.com.

Uplatom predujma za rezervaciju odabrane imovine u traženom razdoblju,  bezuvjetno prihvaća ove Opće uvjete. GoAdria zadržava pravo promjene ovih Općih uvjeta koji će biti objavljeni na web stranici GoAdrie www.goadria.com , a koje stupaju na snagu na dan objave.

Rezervacija

Ugovor između gosta i GoAdrie stupa na snagu s vezujućom rezervacijom (usmeno, pismeno ili e-mailom). Od tog trenutka nadalje, prava i obveze ugovornih strana regulirane su ovim Općim uvjetima poslovanja i primjenjuju se na gosta i Goadriu. Potvrda rezervacije će biti odmah dostavljena gostu putem e-maila. U slučaju potvrde koja se razlikuje od tražene rezervacije, uplatom predujma,  gost potvrđuje da prihvaća uvjete navedene u potvrdi. GoAdria može bez obaveze prihvatiti bilo kakav poseban zahtjev, ali zahtjev nije pravno obvezujuć za GoAdriu i ispuniti će se samo ako Goadria izda pismenu potvrdu. U slučaju ako plaćanje aranžmana ne bude napravljeno prema Klauzuli 3.1, rezervacija se može otkazati, s time da GoAdria nema obveze prema gostu.

Cijene i plaćanje

Rezervacija je obvezujuća te je nakon rezervacije potrebno izvršiti uplatu predujma u visini od 20% od ugovorene finalne cijene smještaja. Nakon što je proces rezervacije gotov, GoAdria će gostu poslati pisanu potvrdu rezervacije putem e-maila, koji sadrži sve potrebne informacije oko najma i plaćanja. Troškovi vode, plina, struje i interneta, kao i posteljine, ručnika, kuhinjskih ručnika, završnog čišćenjenja unutrašnjosti, održavanja bazena i eksterijera uključeni su u cijenu smještaja, osim ako drugačije nije navedeno u opis objekta. Minimalna duljina boravka zavisi od objekta do objekta i to je prikazano na web stranici. Minimalni boravak je 4 noći, a za boravak kraći cijena smještaja podiže se za 30%.

Plaćanje

Po primitku potvrde o rezervaciji gost mora izvršiti nepovratno avansno plaćanje od 20% cijene aranžmana u narednih 7 dana, čime se definitivno potvrđuje rezervaciju. Preostali iznos plaća se na dan dolaska na licu mjesta u agenciji. U slučaju da se gost ne pridržava rokova plaćanja, rezervacija se može otkazati.

Otkaz rezervacije

U slučaju otkaza potvrđene rezervacije privatnog smještaja, naplaćuju se slijedeći troškovi:

 • za otkaz rezervacije do 21 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 20% od ukupne cijene rezervacije
 • za otkaz rezervacije od 20 do 15 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 50% od ukupne cijene rezervacije
 • za otkaz rezervacije od 14 do 8 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 80% od ukupne cijene rezervacije
 • za otkaz rezervacije od 7 do 0 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 100% od ukupne cijene rezervacije
 • za otkaz rezervacije nakon polaska, ili ako se Putnik ne pojavi u rezerviranom smještaju, naplaćuje se 100% iznosa ukupne cijene rezervacije.

Broj gostiju

U bilo kojem trenutku broj osoba smještenih u nekretnine ne može biti veća od one spomenute u potvrdi. Taj broj osoba obuhvaća i djecu, bez obzira na njihovu dob. Djeca do jedne godine starosti su isključeni ako je njihov dolazak najavljen. Po želji gosta broj osoba može se povećati do maksimalnog kapaciteta objekta, ako je najavljen najkasnije 3 (tri) dana prije dolaska. Tražena promjena broja gosta mora biti podnesena u pisanom obliku na e-mail izravno GoAdriji. Ako u objektu i na posjedu objekta boravi veći brojh gostiju od dopuštenog odnosno najavljenog bez znanja vlasnika i / ili GoAdrie, oboje zadržavaju pravo raskinuti ugovor o najmu koji stupa na snagu odmah, bez prethodnog najavljenog razdoblja, a gost je dužan napustiti objekt zajedno sa svim osobama koje borave tamo u roku od 2 (dva) sata i nema pravo zahtijevati povrat sredstava uplaćenog smještaja od vlasnika ili GoAdrie.

Kućni red

Svaki objekt ima svoju kućni red koji se stavlja na vidljivo mjesto i dostupnan je gostu. Gosti su dužni pridržavati se pravila kućnog reda. Ne poštivanje pravila navedenih u kućnom redu, smatra se ozbiljnim kršenjem odredbama ugovora, u kojem slučaju vlasnik i / ili GoAdria  imaju pravo raskinuti ugovor o najmu, koji stupa na snagu odmah, bez otkaznog roka, a gost je dužan napustiti imovinu trajno sa svim osobama koje borave tamo u roku od 2 (dva) sata, te  nema pravo tražiti povrat uplaćenog smještaja od vlasnika ili GoAdrie.

Buka

Prilikom odabira nekretnina u našoj ponudi, činimo sve da bi odabrali objekte koji se nalaze u dobrim, sigurnim i tihim područjima. Unatoč tome, ne možemo garantirati da neće biti buke tijekom boravka gostiju, jer ne možemo utjecati ili kontrolirati stvari, kao što su prometne buke, zvukove iz obližnjih gradilišta, okolnih postrojenje itd. Niti vlasnik, niti GoAdria ne može se smatrati odgovornim za zvukove iz okoline.

Bazen i whirlpool

Gost je dužan poštivati upute bilo koje vrste koje se odnose na korištenje bazena, a koje su dane od strane vlasnika ili GoAdrie zbog njegove sigurnosti. Gost je odgovoran za korištenje bazena u bilo kojem smislu. Djeca ne smiju biti prisutna u bazenu bez nadzora odrasle osobe. Gost koristi bazen na njegovu / njezinu vlastitu odgovornost. Ako je smještaj rezerviran izvan ljetne sezone moguće je da je bazen izvan upotrebe. Trebalo bi se uzeti u obzir da je korištenje whirlpoola povezano s određenim zdravstvenim rizicima, a može ga se koristiti na vlastitu odgovornost.

Dolazak i odlazak, proširenje i skraćenje boravka

Po dolasku gost mora predati svoje putne i osobne dokumente da bi se izvršila registriracija gosta vlasti i isti će se odmah vratiti gostu. Vrijeme dolaska mora biti između 14,00 sati i 19,00 sati, a vrijeme odlaska do 10,00 sati. U slučaju da dolazak nije moguć prije 19,00 sati, gost je dužan obavijestiti putničku agenciju ili osobu zaduženu za ključeve, s kojima će se dogovoriti kada će se preuzimanje izvršiti. U slučaju da gost želi produžiti svoj boravak, oni su zamoljeni da odmah obavijeste svoje agente ili GoAdriu, koja će, ako je dostupan željeni termin, rado produljiti boravak. U slučaju prijevremenog odlaska, gost je dužan platiti iznos prikazan na obvezujućoj rezervaciji.

Obveze gosta

Tijekom svog boravka, gost je dužan koristiti objekt i opremu u njemu sa odgovarajućim obzirom i brigom. Gost mora prilagoditi svoje ponašanje tako da ne ometa druge goste, susjede i domaćina. U slučaju da gost nije prilagodio njegovo ponašanje s kućnim redom i nakon upozorenja,  gubi pravo rezerviranog smještaja i mora otići odmah, bez naknade. Sve štete i nedostatke uzrokovane ili otkrivene od strane gostia, moraju se odmah prijaviti vlasnicima ili zaposlenicima GoAdrie. Na taj način štete i nedostaci će odmah biti uklonjeni bez smanjivanja kvalitete boravka. Gost je odgovoran za bilo kakve štete ili nedostatke koje je on uzrokovao ako se ne može dokazati da on sam za eventualnu štetu nije odgovoran. Isto vrijedi i ako se smještajna jedinica, zbog oštećenja, prljavštine ili nedostaje oprema ne može iznajmiti sljedećem gostu. Vlasnik će naplatiti gostu, na licu mjesta, naknadnu za bilo kakve štete ili nedostatke.

Štete, prigovori i popravci

Obveza je gosta savjesno koristiti  jedinice i inventar u istim. Na dan odlaska smještajna jedinica mora biti u istom stanju kakva je bila kada je gost stigao. U slučaju da su se uvjeti promijenili, gost je dužan odmah obavijestiti osobu zaduženu za ključeve ili agenciju. Ako vidljive nepravilnosti nisu prijavljene odmah nakon dolaska, smatrati će se da je jedinica predana u ispravnom stanju. Ako se tijekom boravka gosta pojave neke nepravilnosti, njihova obveza je da djeluju na isti način. U slučaju da vlasnik ili osoba zadužena za ključeve nisu u mogućnosti otkloniti nepravilnosti u razumnom roku, dužnost  je gosta obavijestiti GoAdriu. Ako gost dobrovoljno napusti objekt i nađe drugi smještaj bez davanja GoAdriji dovoljno vremena da riješi problem koji uzrokuje nezadovoljstvo gosta, gost gubi pravo na naknadu bez obzira da li su opravdane njihovi razlozi za odlazak ili ne. Osoba zadužena za ključeve i agencijevi partneri nisu ovlašteni za odobravanje odštetnih zahtjeva. Odštetni zahtjevi moraju se dostaviti GoAdriji ili partner agenciji u pisanom obliku u roku od dva tjedna nakon korištenja smještajne jedinice s uključenim dokazom (slike, potvrda od osobe zadužene za ključeve / agent, izjave svjedoka i sl.). Pritužbe se nakon isteka roka od dva tjedna neće uzeti u razmatranje. Naglašavamo da je u interesu gosta da djeluju u dobroj vjeri i pokaže spremnost za rješavanje svoje žalbe tijekom boravka i da svoj pismeni prigovor vlasniku na licu mjesta te da zatraži pismenu potvrdu da je pritužba zaprimljena. Ukoliko gost ne zadovoljava ove uvjete, gubi pravo na naknadu. GoAdria je dužna dostaviti pisanu odluku o prigovoru u roku od 15 dana od dana primitka prigovora u istom obliku (e-mail, obična pošta ili osobno u agenciji).

Tražite HOTEL?

Rezervirajte odmah!

Izdvojena ponuda

Aminess hoteli i kampovi

Go Adria je turistička agencija Aminessa nastala u želji da svojim gostima ponudi ispunjen odmor prepun autentičnih doživljaja.