Opći uvjeti poslovanja

UVJETI POSLOVANJA
Internetska stranica www.GoAdria.com dio je prodajno-promotivnog sustava istoimene turističke agencije koja posluje u sklopu Aminess Hotels & Resorts, registrirana pri društvu Aminess d.d..  Namijenjena je korisnicima u svrhu dobivanja i preuzimanja informacija, kupnje ili aktivacije  probranih doživljaja koje organiziraju partneri GoAdria turističke agencije, dobivanja informacija o smještajnim objektima, odabranim destinacijama, prijevozu, tranferima i organizaciji boravka korisnika (gosta) u destinaciji., kao i u svrhu ostavljanja komentara na pružene usluge i realizirane doživljaje. 

Ovi uvjeti i odredbe primjenjuju se na sve rezervacije izvršene:

KRAJNJI KORISNIK
Krajnjim korisnikom smatra se svaka punoljetna fizička osoba i pravna osoba koja se služi ovom web stranicom te prihvaća ove Uvjete poslovanja. Pravo korištenja ovih web stranica je osobno pravo Krajnjeg korisnika i nije prenosivo na druge fizičke niti pravne osobe.

PRIJAVE I UGOVARANJE
Gost se za putovanje koje organizira Agencija može prijaviti u poslovnici Agencije osobno, telefonom ili putem e-maila te na svim prodajnim info punktovima u sklopu Aminess hotela i kampova.

CIJENA I SADRŽAJ ARANŽMANA

Agencija se trudi ponuditi najbolje cijene za sve doživljaje koje Gost može kupiti putem web stranice. Agencija zadržava pravo izmjene cijena bez prethodne najave. Za vrijeme zakonske obveze dvojnog iskazivanja cijena sve cijene će biti izražene u eurima i hrvatskim kunama. Cijene u kunama iskazane su po fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK i informativnog su karaktera.

Sva plaćanja biti će izvršena u eurima. Kod terećenja vaše kreditne kartice, isti se iznos pretvara u vašu lokalnu valutu prema tečaju udruženja kartičara. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost razlike u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj mrežnoj stranici.

Agencija može zahtijevati povećanje ugovorene cijene ukoliko je nakon dana sklapanja ugovora došlo do:
- promjene valutnih tečajeva u odnosu na dan objavljivanja programa;
- promjene troškova prijevoza (gorivo, cestarina, i sl.);
- promjene tarifa prijevoznika.

Agencija može o promjeni cijene aranžmana izvijestiti pisanim ili usmenim putem.
Sedam dana prije početka putovanja ugovorena cijena ne može se povećati.
Gost može otkazati aranžman bez dodatnih troškova ukoliko dođe do povećanja cijene za više od 8% u odnosu na ugovorenu i to najkasnije u roku od 48 sati od primljene pisane obavijesti. Ne otkaže li Gost aranžman osobno dolaskom na prodajno mjesto Agencije ili pisanim putem u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene.
Objavljene cijene rezultat su ugovora Agencije s partnerima i ne moraju odgovarati cijenama istaknutima na licu mjesta u odredištu u kojem Gost boravi.

OTKAZIVANJE REZERVACIJE
Otkazivanje rezervacije je moguće.

Uvjeti otkazivanja rezervacije izleta:

  • Ukoliko gost otkaže izlet u roku duljem od 24h prije putovanja, Agencija će mu vratiti cijeli iznos izleta.
  • Ukoliko gost otkaže izlet unutar 24h prije putovanja, Agencija će zadržati cijeli iznos.
  • Agencija će za NO SHOW naplatiti od gosta ukupan iznos izleta.

VAŽNO: U slučaju otkaza rezervacije izleta plaćenih gotovinom, novac će biti vraćen kupcu uplatom na njegov bankovni račun, na što kupac pristaje samom kupovinom izleta.

OTKAZ PUTOVANJA OD STRANE AGENCIJE ILI PROMJENA PROGRAMA
Ukoliko se ne prijavi dovoljan broj korisnika, Agencija zadržava pravo otkaza putovanja najkasnije 1 dan prije početka putovanja. Agencija zadržava pravo potpune ili djelomične promjene putovanja ukoliko prije početka putovanja nastupe izvanredne okolnosti koje nije bilo moguće predvidjeti. otkloniti ili izbjeći. Ukoliko Agencija otkaže putovanje, Gost ima pravo na isplatu uplaćenog iznosa u cijelosti, ali ne i na naknadu štete.

OBVEZE AGENCIJE
Agencija je dužna brinuti se o izvršenju usluga, kao i o izboru davatelja usluga pažnjom dobrog gospodarstvenika te je dužna skrbiti o pravima i interesima Gosta sukladno dobrim običajima u turizmu.
Agencija je dužna Gostu pružiti sve ugovorene usluge za pojedini aranžman te dati odgovore zbog možebitnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. Agencija će sve navedene obveze iz svojih programa izvesti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju „više“ sile ili promijenjenih okolnosti. Ako bude moguće, Agencija će u takvim slučajevima ponuditi zamjensko rješenje.

AGENCIJSKI PARTNERI
Agencija prodaje, promovira, preporučuje doživljaje kao posrednik tvrtkama, obrtima, pojedincima, udrugama, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i drugim pružateljima usluga koji nude te iste doživljaje Gostu. Partner, kao vlasnik doživljaja, obvezuje se ugovoreni doživljaj isporučiti na najkvalitetniji mogući način, poštujući sve standarde savjesnog poduzetništva i kvalitete koje primjenjuje u svom redovnom poslovanju s Gostima.
Partneri pružaju uslugu direktno Gostu. Agencija nije vlasnik niti izvršitelj usluga koje nudi putem svojih stranica, te otklanja svaku odgovornost koja proizlazi iz korištenja usluga koje gostu pružaju njezini partneri. Agencija nije odgovorna za krivo izvršenu ili neizvršenu uslugu od strane Partnera ili bilo koje treće strane.

OSIGURANJE I ODGOVORNOST
Neki doživljaji koji se mogu kupiti na GoAdria web stranici mogu biti potencijalno opasni. Prije kupnje i korištenja bilo kojih od tih iskustava Krajnji korisnik mora biti svjestan rizika. Ukoliko krajnji korisnik ima bilo kakvih dvojbi o tome GoAdria mu stoji na raspolaganju za sve dodatne informacije. GoAdria nije odgovorna za sigurnost i osiguranje provođenja doživljaja partnera. Svaku uslugu koju pruža GoAdria Partner krajnji korisnik koristi isključivo na vlastitu odgovornost.

Agencija nije odgovorna za bilo kakva oštećenja opreme i drugih stvari Gosta koja mogu nastati kao posljedica korištenja web stranice www.GoAdria.com. Gost je suglasan da koristi web stranicu na vlastitu odgovornost te da Agencija, kao niti treće osobe povezane s Agencijom, ne jamče ni na koji način da uporaba ove web stranice neće biti prekinuta ili da će biti bez poteškoća u radu. Gost je suglasan da Agencija nije odgovorna za neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih gostiju ili trećih strana te da je rizik od eventualnih šteta u potpunosti na Gostu. Gost izričito izjavljuje da neće smatrati odgovornom Agenciju, njene odgovorne osobe, niti zaposlenike za naknadu eventualne štete i troškova, uključujući i troškove pravnog zastupanja, a koji bi mogli nastati korištenjem web stranice www.GoAdria.com.

PODNOŠENJE PRIGOVORA:
Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, krajnji korisnik ima pravo podnijeti pisani prigovor na jedan od sljedećih načina:

  • osobno u poslovnici agencije na adresi: Mirna 2, 52466 Novigrad,
  • putem pošte na adresu: GoAdria Mirna 2, 52466 Novigrad
  • na e-mail adresu: info@GoAdria.com 

Odgovor na pisani prigovor Agencija će krajnjem korisniku dati u pisanom obliku najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka prigovora.

Tražite HOTEL?

Rezervirajte odmah!

Izdvojena ponuda

Aminess Hotels & Resorts

Provedite bezbrižan odmor u jednom od naših hotela ili resorta.
Saznajte više