Opći uvjeti poslovanja

UVJETI POSLOVANJA
Internetska stranica www.GoAdria.com dio je prodajno-promotivnog sustava istoimene turističke agencije koja posluje u sklopu Aminess hotela i kampova, u vlasništvu društva Laguna Novigrad d.d..  Namijenjena je korisnicima u svrhu dobivanja i preuzimanja informacija, kupnje ili aktivacije  probranih doživljaja koje organiziraju partneri GoAdria turističke agencije, dobivanja informacija o smještajnim objektima, odabranim destinacijama, prijevozu, tranferima i organizaciji boravka korisnika (gosta) u destinaciji., kao i u svrhu ostavljanja komentara na pružene usluge i realizirane doživljaje. 

Ovi uvjeti i odredbe primjenjuju se na sve rezervacije izvršene:

KRAJNJI KORISNIK
Krajnjim korisnikom smatra se svaka punoljetna fizička osoba i pravna osoba koja se služi ovom web stranicom te prihvaća ove Uvjete poslovanja. Pravo korištenja ovih web stranica je osobno pravo Krajnjeg korisnika i nije prenosivo na druge fizičke niti pravne osobe.

PRIJAVE I UGOVARANJE
Gost se za putovanje koje organizira Agencija može prijaviti u poslovnici Agencije osobno, telefonom ili putem e-maila te na svim prodajnim info punktovima u sklopu Aminess hotela i kampova.

CIJENA I SADRŽAJ ARANŽMANA
Agencija se trudi ponuditi najbolje cijene za sve doživljaje koje Gost može kupiti putem web stranice. Agencija zadržava pravo izmjene cijena bez prethodne najave. Sva plaćanja biti će izvršena u hrvatskim kunama. Iznos računa vaše kreditne kartice naplatit će se sukladno iznosu konverzije iz eura (EUR) u hrvatske kune (HRK) prema važećem tečaju Hrvatske Narodne Banke. Kod terećenja vaše kreditne kartice, isti se iznos pretvara u vašu lokalnu valutu prema tečaju udruženja kartičara. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost razlike u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj mrežnoj stranici.

Agencija može zahtijevati povećanje ugovorene cijene ukoliko je nakon dana sklapanja ugovora došlo do:
- promjene valutnih tečajeva u odnosu na dan objavljivanja programa;
- promjene troškova prijevoza (gorivo, cestarina, i sl.);
- promjene tarifa prijevoznika.

Agencija može o promjeni cijene aranžmana izvijestiti pisanim ili usmenim putem.
Sedam dana prije početka putovanja ugovorena cijena ne može se povećati.
Gost može otkazati aranžman bez dodatnih troškova ukoliko dođe do povećanja cijene za više od 8% u odnosu na ugovorenu i to najkasnije u roku od 48 sati od primljene pisane obavijesti. Ne otkaže li Gost aranžman osobno dolaskom na prodajno mjesto Agencije ili pisanim putem u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene.
Objavljene cijene rezultat su ugovora Agencije s partnerima i ne moraju odgovarati cijenama istaknutima na licu mjesta u odredištu u kojem Gost boravi.

OTKAZIVANJE REZERVACIJE
Otkazivanje rezervacije je moguće.

Uvjeti otkazivanja rezervacije izleta:

 • Ukoliko gost otkaže izlet u roku duljem od 24h prije putovanja, Agencija će mu vratiti cijeli iznos izleta.
 • Ukoliko gost otkaže izlet u roku od 24h prije putovanja, agencija će zadržati 50% iznosa, a 50% će mu vratiti.
 • Agencija će za NO SHOW naplatiti od gosta ukupan iznos izleta.

VAŽNO: U slučaju otkaza rezervacije izleta plaćenih gotovinom, novac će biti vraćen kupcu uplatom na njegov bankovni račun, na što kupac pristaje samom kupovinom izleta.

OTKAZ PUTOVANJA OD STRANE AGENCIJE ILI PROMJENA PROGRAMA
Ukoliko se ne prijavi dovoljan broj korisnika, Agencija zadržava pravo otkaza putovanja najkasnije 1 dan prije početka putovanja. Agencija zadržava pravo potpune ili djelomične promjene putovanja ukoliko prije početka putovanja nastupe izvanredne okolnosti koje nije bilo moguće predvidjeti. otkloniti ili izbjeći. Ukoliko Agencija otkaže putovanje, Gost ima pravo na isplatu uplaćenog iznosa u cijelosti, ali ne i na naknadu štete.

OBVEZE AGENCIJE
Agencija je dužna brinuti se o izvršenju usluga, kao i o izboru davatelja usluga pažnjom dobrog gospodarstvenika te je dužna skrbiti o pravima i interesima Gosta sukladno dobrim običajima u turizmu.
Agencija je dužna Gostu pružiti sve ugovorene usluge za pojedini aranžman te dati odgovore zbog možebitnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. Agencija će sve navedene obveze iz svojih programa izvesti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju „više“ sile ili promijenjenih okolnosti. Ako bude moguće, Agencija će u takvim slučajevima ponuditi zamjensko rješenje.

AGENCIJSKI PARTNERI
Agencija prodaje, promovira, preporučuje doživljaje kao posrednik tvrtkama, obrtima, pojedincima, udrugama, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i drugim pružateljima usluga koji nude te iste doživljaje Gostu. Partner, kao vlasnik doživljaja, obvezuje se ugovoreni doživljaj isporučiti na najkvalitetniji mogući način, poštujući sve standarde savjesnog poduzetništva i kvalitete koje primjenjuje u svom redovnom poslovanju s Gostima.
Partneri pružaju uslugu direktno Gostu. Agencija nije vlasnik niti izvršitelj usluga koje nudi putem svojih stranica, te otklanja svaku odgovornost koja proizlazi iz korištenja usluga koje gostu pružaju njezini partneri. Agencija nije odgovorna za krivo izvršenu ili neizvršenu uslugu od strane Partnera ili bilo koje treće strane.

OSIGURANJE I ODGOVORNOST
Neki doživljaji koji se mogu kupiti na GoAdria web stranici mogu biti potencijalno opasni. Prije kupnje i korištenja bilo kojih od tih iskustava Krajnji korisnik mora biti svjestan rizika. Ukoliko krajnji korisnik ima bilo kakvih dvojbi o tome GoAdria mu stoji na raspolaganju za sve dodatne informacije. GoAdria nije odgovorna za sigurnost i osiguranje provođenja doživljaja partnera. Svaku uslugu koju pruža GoAdria Partner krajnji korisnik koristi isključivo na vlastitu odgovornost.

Agencija nije odgovorna za bilo kakva oštećenja opreme i drugih stvari Gosta koja mogu nastati kao posljedica korištenja web stranice www.GoAdria.com. Gost je suglasan da koristi web stranicu na vlastitu odgovornost te da Agencija, kao niti treće osobe povezane s Agencijom, ne jamče ni na koji način da uporaba ove web stranice neće biti prekinuta ili da će biti bez poteškoća u radu. Gost je suglasan da Agencija nije odgovorna za neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih gostiju ili trećih strana te da je rizik od eventualnih šteta u potpunosti na Gostu. Gost izričito izjavljuje da neće smatrati odgovornom Agenciju, njene odgovorne osobe, niti zaposlenike za naknadu eventualne štete i troškova, uključujući i troškove pravnog zastupanja, a koji bi mogli nastati korištenjem web stranice www.GoAdria.com.

PODNOŠENJE PRIGOVORA:
Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, krajnji korisnik ima pravo podnijeti pisani prigovor na jedan od sljedećih načina:

 • osobno u poslovnici agencije na adresi: Mirna 2, 52466 Novigrad,
 • putem pošte na adresu: GoAdria Mirna 2, 52466 Novigrad
 • na e-mail adresu: info@GoAdria.com 
 • odnosno, na telefax broj: +385 52 555 555

Odgovor na pisani prigovor Agencija će krajnjem korisniku dati u pisanom obliku najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka prigovora.

SMJEŠTAJ

Općenito
Predmet ovog ugovora je određivanje odnosa između turističke agencije GoAdria  Mirna 2, HR-52466 Novigrad, OIB: 58935879058, ID-KOD: HR-AB-52-040302552, tel. +385 52 555555, E-mail info@GoAdria.com (u daljnjem tekstu: GoAdria) na jednoj strani i korisnika usluge  smještaja (u daljnjem tekstu gost) s druge strane, tijekom procesa rezervacije smještaja iz ponude web stranice www.GoAdria.com.

Uplatom predujma za rezervaciju odabranog smještajnog objekta u traženom razdoblju,  bezuvjetno prihvaća ove Opće uvjete. GoAdria zadržava pravo promjene ovih Općih uvjeta koji će biti objavljeni na web stranici GoAdrie www.GoAdria.com, a koji stupaju na snagu na dan objave.

 Rezervacija
Ugovor između gosta i GoAdrie stupa na snagu s potvrđenom rezervacijom (usmenim ili pisanim putem. Od tog trenutka nadalje, prava i obveze ugovornih strana regulirane su ovim Općim uvjetima poslovanja i primjenjuju se na gosta i Goadriu. Potvrda rezervacije će biti odmah dostavljena gostu putem e-maila. U slučaju potvrde koja se razlikuje od tražene rezervacije, uplatom predujma,  gost potvrđuje da prihvaća uvjete navedene u potvrdi. GoAdria može bez obaveze prihvatiti bilo kakav poseban zahtjev, ali zahtjev nije pravno obvezujući za GoAdriu i ispuniti će se samo ako GoAdria izda pisanu potvrdu. U slučaju ako plaćanje aranžmana ne bude izvršeno prema Točki 3.1.ovih Općih uvjeta, rezervacija se može otkazati, s time da GoAdria nema obveze prema gostu.

Cijene i plaćanje
Rezervacija je obvezujuća te je nakon rezervacije potrebno izvršiti uplatu predujma u visini od 20% od ugovorene finalne cijene smještaja. Nakon što je proces rezervacije gotov, GoAdria će gostu poslati pisanu potvrdu rezervacije putem e-maila, koji sadrži sve potrebne informacije oko najma i plaćanja. Troškovi vode, plina, struje i interneta, kao i posteljine, ručnika, kuhinjskih ručnika, završnog čišćenjenja unutrašnjosti, održavanja bazena i eksterijera uključeni su u cijenu smještaja, osim ako drugačije nije navedeno u opisu objekta. Minimalna duljina boravka zavisi od objekta do objekta i to je prikazano na web stranici. Za boravke kraće od 4 noći cijena smještaja podiže se za 30%.

Plaćanje
Po primitku potvrde o rezervaciji gost mora izvršiti nepovratno avansno plaćanje od 20% cijene aranžmana u narednih 7 dana, čime se definitivno potvrđuje rezervacija. Preostali iznos plaća se na dan dolaska u agenciji. U slučaju da se gost ne pridržava rokova plaćanja, rezervacija se može otkazati.

Otkaz rezervacije
U slučaju otkaza potvrđene rezervacije privatnog smještaja, naplaćuju se slijedeći troškovi:

 • za otkaz rezervacije do 21 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 20% od ukupne cijene rezervacije
 • za otkaz rezervacije od 20 do 15 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 50% od ukupne cijene rezervacije
 • za otkaz rezervacije od 14 do 8 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 80% od ukupne cijene rezervacije
 • za otkaz rezervacije od 7 do 0 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 100% od ukupne cijene rezervacije
 • za otkaz rezervacije nakon polaska, ili ako se Putnik ne pojavi u rezerviranom smještaju, naplaćuje se 100% iznosa ukupne cijene rezervacije.

Broj gostiju
U bilo kojem trenutku broj osoba smještenih u smještajnom objektu ne može biti veći od broj navedenog u potvrdi. Broj osoba uključuje i djecu, bez obzira na njihovu dob. Po želji gosta broj osoba može se povećati do maksimalnog kapaciteta objekta, ako je najavljen najkasnije 3 (tri) dana prije dolaska. Tražena promjena broja gosta mora biti podnesena u pisanom obliku na e-mail izravno GoAdriji. Ako u objektu i na posjedu objekta boravi veći brojh gostiju od dopuštenog odnosno najavljenog bez znanja vlasnika i / ili GoAdrie, oboje zadržavaju pravo otkazati ugovor o najmu bez otkaznog roka, koji stupa na snagu odmah,  a gost, kao i sve osobe koje s njim borave u objektu, su dužni napustiti objekt u roku od 2 (dva) sata, bez prava na povrat sredstava uplaćenog za smještaj od vlasnika ili GoAdrie.

Kućni red
Svaki objekt ima svoj kućni red koji se stavlja na vidljivo mjesto i dostupan je gostu. Gosti su dužni pridržavati se pravila kućnog reda. Nepoštivanje pravila navedenih u kućnom redu smatra se ozbiljnim kršenjem odredaba ugovora, u kojem slučaju vlasnik i / ili GoAdria  imaju pravo otkazati ugovor o najmu bez otkaznog roka, koji stupa na snagu odmah, a gost, kao i sve osobe koje s njim borave u objektu, su dužni napustiti objekt u roku od 2 (dva) sata, bez prava na povrat sredstava uplaćenog za smještaj od vlasnika ili GoAdrie.

Buka
Prilikom odabira smještajnih objekata  u našoj ponudi, činimo sve da bi odabrali objekte koji se nalaze u dobrim, sigurnim i tihim područjima. Unatoč tome, ne možemo garantirati da neće biti buke tijekom boravka gostiju, jer ne možemo utjecati ili kontrolirati stvari, kao što su prometne buke, zvukove iz obližnjih gradilišta, okolnih postrojenje itd. Niti vlasnik, niti GoAdria ne može se smatrati odgovornim za zvukove iz okoline. 

Bazen i whirlpool
Gost je dužan poštivati upute koje se odnose na korištenje bazena, a koje su dane od strane vlasnika ili GoAdrie zbog njegove sigurnosti. Gost je odgovoran za korištenje bazena u bilo kojem smislu. Djeca ne smiju biti prisutna na bazenu bez nadzora odrasle osobe. Gost koristi bazen na  vlastitu odgovornost. Ako je smještaj rezerviran izvan ljetne sezone moguće je da je bazen izvan upotrebe. Treba se uzeti u obzir da je korištenje whirlpoola povezano s određenim zdravstvenim rizicima, a gost  ga  koristi na vlastitu odgovornost.

Dolazak i odlazak, proširenje i skraćenje boravka
Po dolasku gost mora predati svoje putne i osobne dokumente da bi se izvršila registriracija gosta u sustav e-visitor te se isti odmah vraćaju gostu. Vrijeme dolaska mora biti između 14,00 sati i 18,00 sati, a vrijeme odlaska do 10,00 sati. U slučaju da dolazak nije moguć prije 18,00 sati, gost je dužan obavijestiti turističku agenciju ili osobu zaduženu za ključeve, s kojima će se dogovoriti kada će se preuzimanje izvršiti. U slučaju da gost želi produžiti svoj boravak, dužan je   odmah obavijestiti svoje agente ili GoAdriu, koja će, ako je dostupan željeni termin, rado produljiti boravak. U slučaju prijevremenog odlaska, gost je dužan platiti iznos prikazan na obvezujućoj rezervaciji.

Obveze gosta
Tijekom svog boravka, gost je dužan koristiti objekt i opremu u njemu  pažnjom dobrog domaćina.. Gost mora prilagoditi svoje ponašanje tako da ne ometa druge goste, susjede i domaćina. U slučaju da gost nije prilagodio svojeponašanje  kućnom redu i nakon upozorenja,  gubi pravo rezerviranog smještaja te odmah mora otići, bez prava na povrat plaćenog smještaja.

Štete, prigovori i popravci
Obveza je gosta savjesno koristiti  smještajni objekt i inventar u njemu. Na dan odlaska smještajni objekt mora biti u istom stanju kakav je bio kada ga je gost preuzeo. U slučaju da su se uvjeti promijenili, gost je dužan odmah obavijestiti osobu zaduženu za ključeve ili agenciju. Ako vidljive nepravilnosti nisu prijavljene odmah nakon dolaska, smatrati će se da je objekt predan u ispravnom stanju. Ako se tijekom boravka gosta pojave neke nepravilnosti, njihova obveza je da djeluju na isti način. U slučaju da vlasnik ili osoba zadužena za ključeve nisu u mogućnosti otkloniti nepravilnosti u razumnom roku, dužnost  je gosta obavijestiti GoAdriu. Ako gost dobrovoljno napusti objekt i nađe drugi smještaj bez davanja GoAdriji dovoljno vremena da riješi problem koji uzrokuje nezadovoljstvo gosta, gost gubi pravo na naknadu bez obzira da li su opravdani njihovi razlozi za odlazak ili ne. Sve štete i nedostaci uzrokovani ili otkriveni od strane gosta, moraju se odmah prijaviti vlasnicima ili zaposlenicima GoAdrie. Na taj način štete i nedostaci će odmah biti uklonjeni bez smanjivanja kvalitete boravka. Gost je odgovoran za bilo koju štetu ili nedostatak koji je on uzrokovao, ako se ne može dokazati da on sam za eventualnu štetu nije odgovoran. Isto vrijedi i ako se smještajna jedinica, zbog oštećenja, prljavštine ili nedostatka opreme ne može iznajmiti sljedećem gostu. Vlasnik će naplatiti gostu, na licu mjesta, naknadnu za uzrokovanu štetu.

Odštetni zahtjevi moraju se dostaviti GoAdriji ili partner agenciji u pisanom obliku u roku od dva tjedna nakon korištenja smještajne jedinice s uključenim dokazom (slike, potvrda od osobe zadužene za ključeve / agent, izjave svjedoka i sl.). Pritužbe se nakon isteka roka od dva tjedna neće uzeti u razmatranje. Naglašavamo da je u interesu gosta da djeluju u dobroj vjeri i pokaže spremnost za rješavanje svog prigovora tijekom boravka i da svoj pisaeni prigovor uputi vlasniku na licu mjesta te da zatraži pisanu potvrdu da je pritužba zaprimljena. Ukoliko gost ne zadovoljava ove uvjete, gubi pravo na naknadu. GoAdria je dužna dostaviti pisaniodluku o prigovoru u roku od 15 dana od dana primitka prigovora u istom obliku (e-mail, obična pošta ili osobno u agenciji).

Tražite HOTEL?

Rezervirajte odmah!

Izdvojena ponuda

Aminess hoteli i kampovi

Go Adria je turistička agencija Aminessa nastala u želji da svojim gostima ponudi ispunjen odmor prepun autentičnih doživljaja.