Splošni pogoji poslovanja

Pogoji in določila

Spletna stran www.goadria.com je del prodajno-promocijskega sistema v lasti turistične agencije z istim imenom, ki posluje v okviru družbe Laguna Novigrad d.d. Namenjena je uporabnikom, in sicer za pridobivanje in prenos informacij, nakup ali aktiviranje izbranih doživetij, ki jih organizirajo partnerji turistične agencije GoAdria, pridobivanje informacij o nastanitvi v objektih Aminess Hotels & Campsites, transportu na Hrvaškem in do Hrvaške ter o izbranih destinacijah na Hrvaškem, komentiranje realiziranih doživetij, nakup izdelkov in drugih storitev ter vseh drugih zadev, povezanih s transferjem in organizacijo bivanja gostov na destinaciji. 

Uvodna opomba

Pričujoča navodila in pogoji rezervacije ter nakupa turističnih aranžmajev (v nadaljevanju: navodila in pogoji) so sestavni del vavčerja oziroma pogodbe, sklenjene med agencijo GoAdria in uporabnikom/skleniteljem turističnega aranžmaja (v nadaljevanju: uporabnik), ki se prijavi za turistični aranžma.

Prijave in sklepanje pogodbe

Za potovanje v organizaciji agencije GoAdria se uporabnik lahko prijavi v poslovalnici agencije, in sicer osebno, po telefonu, faksu ali s pomočjo drugih sredstev komunikacije na daljavo, ali pri drugih pooblaščenih agentih. S podpisom pogodbe, vavčerja ali prijavnice oziroma z navedbo številke svoje kreditne kartice ob nakupu storitev prek sredstev komunikacije na daljavo uporabnik v celoti sprejema pričujoča navodila in pogoje, ki jih je predhodno skrbno preučil. Za namen rezervacije izbrane storitve uporabnik ob prijavi plača 30 % cene aranžmaja, če ni v programu navedeno drugače. Razliko do polne cene aranžmaja je treba plačati najpozneje 21 (enaindvajset) dni pred začetkom potovanja, če ni v programu navedeno drugače (izjema je plačilo na obroke).

Cena in vsebina aranžmaja

V ceno aranžmaja (če ni v programu potovanja navedeno drugače) je praviloma vključeno naslednje:

 • storitve prevoza
 • hotelske in gostinske storitve
 • organizacija potovanja.

Če je navedeno v programu potovanja, lahko cena vsebuje tudi letališke pristojbine in stroške strokovnega vodenja po mestu. 

V ceno aranžmaja ni vključeno naslednje (če ni navedeno drugače):

 • fakultativni (neobvezni) izleti in obiski
 • morebitni stroški pridobivanja in izdajanja vizumov
 • vstopnice za obisk objektov.

Vse vrste posebnih storitev (enoposteljna soba, posebna prehrana itd.) uporabnik plača dodatno in mora zanje zaprositi ob rezervaciji potovanja. Če uporabnik med potovanjem zahteva posebno storitev, jo plača na kraju samem, in sicer vodiču ali predstavniku agencije, v valuti države, v kateri se nahaja. 

Cene vseh aranžmajev temeljijo na razmerju med vrednostjo hrvaške kune in tujih valut. Agencija GoAdria lahko zahteva povišanje dogovorjene cene, če je po dnevu sklenitve pogodbe prišlo do:

 • spremembe menjalnih tečajev glede na datum objave programa
 • spremembe stroškov prevoza (gorivo, cestnina itd.)
 • spremembe tarif hotelirjev in prevoznikov.

Agencija GoAdria vas lahko o spremembi cene aranžmaja obvesti pisno ali ustno.

Zvišanje dogovorjene cene ni mogoče sedem dni pred začetkom potovanja, razen v primerih iz prvega odstavka tega člena.

Uporabnik lahko odpove aranžma brez odpovednih stroškov, če je zvišanje cene višje od 10 % glede na dogovorjeno ceno, in sicer najpozneje v 48 urah od prejetega pisnega obvestila. Če uporabnik aranžmaja ne odpove osebno s prihodom na prodajno mesto agencije GoAdria ali pisno v navedenem roku, se šteje, da se strinja s spremembo cene. V primeru odpovedi potovanja zaradi zvišanja cene za manj kot 10 % uporabnik ni upravičen do odškodnine.

Uporabnik se zavezuje, da bo sprejel zvišanje cene do 10 %.

Objavljene cene so rezultat pogodbe med agencijo GoAdria in partnerji, zato ni nujno, da se ujemajo z navedenimi cenami na kraju samem na destinaciji, kjer je uporabnik nastanjen.

Popusti za otroke in druge ugodnosti

Prosimo, bodite pozorni na popuste za otroke in druge ugodnosti, ki so posebej navedene v opisu aranžmaja.

Potovalni dokumenti

Uporabnik bo vse potovalne dokumente prejel najpozneje 5 dni pred odhodom na potovanje, če ni v programu navedeno drugače. Potovalni dokumenti vključujejo:

 1. za aranžma z lastnim prevozom: originalni vavčer in morebitna pisna obvestila
 2. za aranžma z avtobusnim prevozom: originalni vavčer in potovalni program
 3. za aranžma z letalskim prevozom: originalni vavčer, potovalni program in letalsko vozovnico.

Kategorizacija in opis storitev

Ponujene nastanitvene zmogljivosti v programih agencije GoAdria so opisane v skladu z uradno kategorizacijo zadevne države, ki velja v času izdaje programa.

Hrana, udobje in druge storitve, ki jih ponuja hotel/apartma, so pod nadzorom lokalnih turističnih organov, standardi nastanitve in storitev pa so različni in niso primerljivi.

Agencija GoAdria ne prevzema odgovornosti za ustne ali pisne informacije, ki niso v skladu z opisom storitev in objektov v objavljenih programih in jih je posredovala tretja oseba.

Nastanitev v sobe/apartmaje

Razpored sob/apartmajev določi recepcija v kraju bivanja. Če se uporabnik ni izrecno dogovoril za določeno sobo/apartma, bo sprejel vsako uradno registrirano nastanitveno enoto, namenjeno za oddajo v posameznem objektu, opisanem v katalogu in ceniku. Nastanitev v sobi po navadi ni mogoča pred 16. uro na dan začetka uporabe storitev, sobo pa je običajno treba zapustiti do 10. ure na dan zaključka uporabe storitev. Prihod po 20. uri je treba napovedati vnaprej, če ni drugače navedeno. Bivanje hišnih ljubljenčkov je dovoljeno v posameznih primerih z obveznim doplačilom. 

Strošek rezervacije, ko ni prostih mest za zahtevani aranžma, je 80 HRK. S plačilom navedenega zneska agencija GoAdria sprejme prijavo rezervacije na zahtevo in zagotovi dodatno mesto (mesto na zahtevo). Če je dodatno mesto zagotovljeno in ga je uporabnik sprejel, bo vnaprej plačani znesek rezervacije na zahtevo vključen v ceno aranžmaja.

Če rezervacije na zahtevo agencija GoAdria ne more potrditi, bo plačani znesek rezervacije na zahtevo v celoti vrnjen plačniku. Z zavrnitvijo ponujene rezervacije agencija GoAdria zadrži plačani znesek, ki ga je prejela za kritje stroškov rezervacije na zahtevo.

Odpoved potovanja

Če uporabnik odpove aranžma, agencija GoAdria od celotne cene aranžmaja obdrži:

 • do 30 dni pred odhodom 10 % cene aranžmaja oziroma najmanj 100 HRK
 • 29–22 dni pred odhodom 25 % cene aranžmaja
 • 21–15 dni pred odhodom 40 % cene aranžmaja
 • 14–8 dni pred odhodom 80 % cene aranžmaja
 • 7–0 dni pred odhodom 100 % cene aranžmaja
 • po odhodu 100 % cene aranžmaja.

Navedeni stroški odpovedi veljajo tudi za spremembe datuma odhoda ali nastanitvenega objekta oziroma vrste sobe/apartmaja in za vse druge pomembne spremembe. Morebitna odpovedna lestvica, ki se razlikuje od navedene, se nahaja v programu in katalogu, na katerega se ta lestvica nanaša.

Če uporabnik, ki odpove potovanje, najde novega uporabnika za isto rezervacijo, ki izpolnjuje vse predvidene pogoje, agencija GoAdria zaračuna samo stroške, ki so nastali zaradi spremembe.

V primeru odpovedi vseh aranžmajev strošek pridobitve vizumov in potovalnih dokumentov ne bo vrnjen.

Če uporabnik odpove ali skrajša potovanje zaradi vremenskih razmer, bo agencija GoAdria uporabila zgoraj navedeno lestvico, naknadne reklamacije pa ne bodo upoštevane. 

Če uporabnik ob prijavi na potovanje predvideva, da bo zaradi nepričakovanih ovir moral odpovedati potovanje, lahko vplača zavarovanje odpovedi, saj mu tako ne bo treba plačati stroškov odpovedi, navedenih v delu pričujočih navodil in pogojev pod naslovom »Odpoved potovanja«.

Zavarovanje odpovedi se plača ob sklenitvi pogodbe in ga ni mogoče plačati naknadno.

Zavarovalna premija se izračuna na podlagi vrednosti potovanja, in sicer po ceniku zavarovalnice. Pri najemu apartmaja se premija izračuna z deljenjem cene najema s številom oseb v apartmaju.

Nepričakovana ovira nastane, če nastopi kateri koli od naslednjih primerov:

 1. huda bolezen ali smrt: zavarovanca ali zakonskega partnerja zavarovanca, otroka zavarovanca, starša, brata ali sestre zavarovanca ali njegovega/njenega zakonskega partnerja, posvojenca ali posvojitelja,
 2. naravna nesreča, ki jo je razglasil pristojni organ
 3. vojaška služba. 

V primeru odpovedi aranžmaja znesek plačane premije za zavarovanje odpovedi ne bo vrnjen.

Pri odpovedi aranžmaja prav tako ne bo vrnjen strošek pridobitve vizumov, ne glede na to, ali je uporabnik plačal zavarovanje odpovedi.

Če uporabnik ni plačal zavarovanja odpovedi in mora odpovedati potovanje zaradi navedenih nepričakovanih ovir, si agencija GoAdria pridržuje pravico do izplačila v skladu s pravili, navedenimi v delu pričujočih navodil in pogojev pod naslovom »Odpoved potovanja«. Drugi pogoji zavarovanja so priloženi zavarovalni polici.

Cene potovanj ne vključujejo nezgodnega zavarovanja in zavarovanja bolezni na potovanju, zavarovanja poškodovanja in izgube prtljage ter prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja.

S podpisom pogodbe o potovanju, katere sestavni del so tudi pričujoča navodila in pogoji, se šteje, da so bila potnikom ponujena in priporočena dodatna zavarovanja iz prejšnjega odstavka.

Če uporabnik zahteva navedena zavarovanja, jih lahko sklene neposredno pri zavarovalnici ali pri agenciji GoAdria, kjer GoAdria deluje le kot posrednik.

Odpoved potovanja s strani agencije GoAdria ali sprememba programa

Agencija GoAdria si pridržuje pravico odpovedi potovanja, če se ne prijavi zadostno število uporabnikov, in sicer najpozneje 5 dni pred začetkom potovanja.

Najmanjše število uporabnikov, potrebnih za izvedbo posameznega potovanja, je posebej navedeno pri vsakem programu/aranžmaju. Agencija GoAdria si pridržuje pravico do popolne in delne spremembe programa potovanja, če pred začetkom potovanja nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali se jim izogniti.

Agencija GoAdria si pridržuje pravico do spremembe datuma ali ure odhoda zaradi spremembe voznega reda letal ali nastopa nepredvidenih okoliščin ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji potovanja, kot na primer: sprememba voznega reda letal, varnostne razmere v državi, (neugodne) vremenske razmere, in sicer brez plačila odškodnine in v skladu z veljavnimi predpisi v mednarodnem prometu.

Če agencija GoAdria odpove potovanje, je uporabnik upravičen do vračila celotnega plačanega zneska, ne pa do plačila odškodnine.

Potovalni dokumenti

Potniki morajo imeti veljavne osebne potovalne dokumente. Neveljavno dokumenti, ki lahko posledično privedejo do odpovedi potovanja, ne povzročijo nobenih škodljivih posledic za agencijo GoAdria, če pa bi zaradi takšnega spregleda uporabnika agencija GoAdria utrpela dodatno škodo, jo je uporabnik dolžen kriti. Če med potovanjem pride do izgube ali kraje potovalnih dokumentov, strošek izdaje novih krije uporabnik sam.

Spremljevalec agencije GoAdria bo uporabniku pomagal v zgornjem primeru, vendar ob upoštevanju običajnega izvajanja programa. Če je za kakšno potovanje potreben vizum, lahko ob posebnem doplačilu agencija GoAdria nastopi kot posrednik pri njegovi pridobitvi.

Agencija GoAdria ni odgovorna za odločitve carinskih, policijskih in drugih državnih organov, ki uporabniku ne dovolijo vstopa v državo.

Devizni in carinski predpisi

Potniki so dolžni upoštevati devizne in carinske predpise ter zakone in podzakonske predpise Republike Hrvaške in drugih držav, skozi katere potujejo in v katerih bivajo.

V primeru nezmožnosti nadaljevanja potovanja zaradi uporabnika, ki je kršil predpise, vse nastale stroške krije uporabnik, ki je prekršil predpise.

Zdravstveni predpisi

Pred potovanjem v nekatere države je cepljenje uporabnikov proti določenim boleznim obvezno. Uporabnik mora imeti v tem primeru potrdila in dokumente o opravljenem cepljenju.

Prtljaga

Uporabnik je dolžen skrbeti za svoje stvari in jih mora ob vsakem odhodu vzeti s seboj, sicer sam nosi odgovornost za krajo, izgubo ali poškodbo stvari, ki so bile puščene brez njegovega nadzora.

Obveznosti agencije GoAdria

GoAdria je dolžna skrbeti za izvajanje storitve in za izbiro ponudnikov storitev s skrbnostjo dobrega gospodarja, prav tako pa je dolžna skrbeti za pravice in interese uporabnika v skladu s sprejetimi navadami v turizmu.

Uporabniku je dolžna zagotoviti vse dogovorjene storitve za posamezni aranžma ter odgovarjati za morebitno neizvedbo storitev ali dela storitev. V celoti in na opisani način bo izpolnila vse navedene obveznosti iz svojih programov, razen v primeru »višje« sile ali spremenjenih okoliščin. Če bo mogoče, bo v takšnih primerih ponudila nadomestno rešitev.

Končni uporabnik

Končni uporabnik je vsaka polnoletna oseba, ki sprejema pričujoče pogoje in določila. Pravica do uporabe te spletne strani je osebna pravica končnega uporabnika in ni prenosljiva na druge fizične ali pravne osebe. Končni uporabnik je odgovoren za varovanje vseh svojih podatkov, ki jih je treba vnesti pri ustvarjanju svojega uporabniškega profila.

Obveznosti uporabnika

Uporabnik je dolžen skrbeti, da osebno izpolnjuje pogoje, določene s predpisi Republike Hrvaške in države, skozi katero ali v katero potuje, dolžen pa je tudi upoštevati hišni red v hotelskih in drugih objektih in sodelovati s predstavnikom organizatorja in ponudniki storitev.

Uporabnik je odgovoren za škodo, ki jo je povzročil, še zlasti pa je odgovoren za škodo, ki je nastala zaradi neizpolnjevanja pogodbe in pričujočih navodil in pogojev.

Posledice in stroške povzročene škode uporabnik krije takoj na recepciji hotela ali na drugem kraju, ki ga je določila fizična ali pravna oseba, ki je škodo utrpela.

Partnerji agencije GoAdria

Agencija GoAdria kot posrednik družb, obrti, posameznikov, združenj, družinskih kmetij in drugih ponudnikov storitev (v nadaljevanju: partnerji) prodaja, promovira in priporoča doživetja končnim uporabnikom. Prek spletne strani www.goadria.com za račun partnerjev ponuja in prodaja doživetja. Partner se kot lastnik doživetij zavezuje, da bo dogovorjeno doživetje zagotovil na najkakovostnejši način ob upoštevanju vseh standardov vestnega podjetništva in kakovosti pri rednem poslovanju s končnimi uporabniki.

Partnerji storitev zagotavljajo neposredno končnim uporabnikom. Agencija GoAdria ni lastnik niti izvajalec storitev, ki jih ponuja na svojih spletnih straneh, ter tako ne more biti odgovorna za morebitne pravne, materialne ali kakršne koli druge težave, ki lahko nastanejo med izvajanjem ponujenih doživetij. Odgovorna je samo, če je partner ali katera koli tretja stran storitev izvedla neustrezno ali pa je ni izvedla. GoAdria izdaja vse vavčerje v skladu s pogoji in določili vsakega posameznega partnerja ter v skladu s pričujočimi pogoji in določili.

Cene

Agencija GoAdria poskuša ponuditi najboljše cene za vsa doživetja, ki jih končni uporabnik lahko kupi prek njene spletne strani. Agencija GoAdria si pridržuje pravico do spremembe cen brez predhodnega obvestila. Vsa plačila bodo opravljena v hrvaških kunah. Vašo kreditno kartico bomo bremenili za znesek računa, zaračunan v skladu z zneskom pretvorbe cene iz evrov v hrvaške kune (HRK) po veljavnem tečaju Hrvaške narodne banke. Ob bremenitvi vaše kreditne kartice bo isti znesek pretvorjen v vašo lokalno valuto v skladu s tečajem združenja izdajateljev kartic. Posledično lahko zaradi pretvorbe pride do manjše razlike v ceni glede na prvotno ceno, navedeno na naši spletni strani.

Reklamacije

Če ima končni uporabnik kakršno koli pritožbo na izvajanje storitev, ki jih zagotavljajo naši partnerji, svetujemo, da o tem takoj obvesti partnerja na kraju samem, saj bo tako lahko partner pritožbo obravnaval, če bo to mogoče. Če ima uporabnik kakršno koli pritožbo na naše storitve ali kakršno koli drugo reklamacijo, svetujemo, da stopi z nami v stik prek info@goadria.com , da bomo lahko storili vse, da odpravimo težavo v najkrajšem možnem roku.

Pogoji prodaje

Pričujoči pogoji določajo postopek naročanja, plačevanja in prevzema izdelkov in storitev, ki so predmet ponudbe na spletnih straneh goadria.com.

Spletne strani www.goadria.com lahko uporabljate za svoje osebne potrebe brez uporabnin in ob upoštevanju naslednjih pogojev in pravil. Prodajalec je turistična agencija GoAdria, družba Laguna Novigrad d.d., kupec pa je obiskovalec teh strani, ki izpolni elektronsko naročilo, ga pošlje prodajalcu prek spletnih strani in opravi plačilo s kreditno ali debetno kartico. Blago, ki je predmet prodaje, je ena od storitev, ponujenih na spletnih straneh www.goadria.com  (transfer, izlet, tura, križarjenje itd.).

Naročanje

Kupec naroči izdelek ali izdelke prek elektronskega obrazca za naročilo. Kupec je vsaka oseba, ki elektronsko naroči vsaj en izdelek, navede zahtevane podatke in pošlje naročilo prek spletnih strani www.goadria.com.

Vse cene so končne, izražene v evrih (EUR), preračunane v hrvaško nacionalno valuto, hrvaške kune (HRK), po srednjem tečaju Hrvaške narodne banke na dan transakcije. Cena na spletnih straneh vključuje davek na dodano vrednost (DDV).

Za izvajanje storitev, ki jih kupec naroči prek teh spletnih strani, kupec ni dolžen plačati nobenih dodatnih stroškov.

Postopek naročanja je naslednji:

 • Kupec izbere storitev na spletnih straneh www.goadria.com
 • Za izbrano storitev na obrazcu za naročanje vnese podatke o datumu in času začetka storitve (transferja, izleta, ture, križarjenja itd.), število oseb, morda imena in priimke oseb.
 • Sistem potrdi razpoložljivost storitve in kupcu še enkrat prikaže vse podatke pred končno potrditvijo naročila.
 • Kupec potrdi naročilo in na servisu T-Com PayWay vnese podatke o plačilni kartici za obdelavo plačilne transakcije
 • Servis T-Com PayWay avtorizira plačilno kartico in rezultat obdelave vrne spletnemu mestu Gulliver Travel, kjer je kupcu prikazan rezultat.

Storitev, ki je predmet prodaje, je naročena, ko kupec izbere in potrdi način plačila ter se uspešno zaključi postopek avtorizacije kreditne in/ali debetne kartice, ki jo uporablja za plačilo.

Po zaključku postopka naročanja kupec prejme vavčer, ki velja kot potrdilo o nakupu in plačilu. Vavčer vsebuje naslednje podatke, ki nedvoumno opredeljujejo naročeno storitev in uporabnike storitve: številka vavčerja, naročena storitev, datum uporabe storitve (datum odhoda), včasih čas uporabe storitve (čas odhoda), včasih datum in čas zaključka storitve, cena storitve, število uporabnikov, včasih imena in priimki uporabnikov, včasih kraj odhoda.

Odpoved naročene storitve urejajo splošni pogoji poslovanja. 

Plačilo

Plačilo naročenih izdelkov ali storitev poteka na spletu z eno izmed kreditnih in/ali debetnih kartic: MasterCard®, Maestro® ali Visa®, American Express®, Diners® prek servisa T-Com PayWay. Agencija GoAdria bremeni kupčevo kartico takoj po uspešni transakciji.

Prevzem in uporaba storitve

Prevzem storitev, ki so predmet naročila in so navedene na vavčerju, je mogoč na naslednji način:

Izdani vavčer služi kot rezervacija in potrdilo nakupa oziroma vstopnica za izbrani transfer, izlet, turo, križarjenje itd. Kupec vavčer preda predstavniku agencije ob prihodu na kraj za vkrcavanje za transfer, izlet, turo, križarjenje itd. Vavčer je možno uporabiti samo enkrat.

Ponovna izdaja vavčerja v primeru morebitne izgube se izvede v skladu s splošnimi pogoji poslovanja na zahtevo kupca. Takrat kupec stopi v stik z agencijo GoAdria z zahtevo za ponovno izdajo vavčerja.

Izjava o pretvorbi

Plačilo s kreditno kartico se izvede v hrvaških kunah (HRK). Znesek v hrvaških kunah, za katerega bo bremenjena vaša kreditna kartica, bo izračunan s pretvorbo evrov v hrvaške kune po tečaju, določenem za cenike (srednji tečaj Hrvaške narodne banke). Znesek bremenitve kreditne kartice v hrvaških kunah podjetje, ki je izdalo vašo kartico, preračuna v vašo domačo valuto z uporabo menjalnega tečaja, veljavnega v vaši državi. V skladu s tem so možna manjša odstopanja od cen v evrih, ki so navedene na naši spletni strani.

Varnostna izjava

Servis T-Com Pay Way, ki se uporablja na spletnih straneh, uporablja najsodobnejše standarde varstva podatkov – protokol Secure Socket Layer (SSL) s 128-bitnim šifriranjem podatkov in algoritem MD5. Protokol ISO 8583 zagotavlja, da se izmenjava podatkov med sistemom T-Com in avtorizacijskimi centri podjetij za izdajo kartic izvaja v zasebnem omrežju, ki je pred nepooblaščenim dostopom zaščiten z dvojnim slojem požarnega zida (angl. firewall).

Zavarovanje

Nekatera doživetja, ki so na voljo na spletni strani GoAdria, so lahko nevarna. Končni uporabnik se mora zavedati tveganj pred nakupom in sodelovanjem v katerem koli od teh dogodkov. Če ima končni uporabnik kakršne koli dvome o tem, mu je agencija GoAdria na voljo za vse dodatne informacije. Agencija GoAdria ni odgovorna za varnost in zaščito izvedbe doživetij GoAdria. Vsako storitev, ki jo zagotavlja partner agencije GoAdria, uporabnik uporablja izključno na lastno odgovornost.

Slike in video vsebine

Fotografije in videoposnetki, prikazani na spletni strani www.goadria.com, so zgolj informativne narave. Agencija GoAdria ne nosi odgovornosti, da bo uporabnikova izkušnja popolnoma enaka.

Odgovornost agencije GoAdria

Agencija GoAdria ni odgovorna za nobeno dejanje, spregled, škodo, izgubo ali napako, ki jo je zaradi malomarnosti, spregleda ali česa drugega povzročil partner ali tretja oseba. Agencija GoAdria ni odgovorna za kakršno koli škodo na opremi in drugih predmetih končnega uporabnika, ki lahko nastane kot posledica uporabe spletne strani www.goadria.com. Končni uporabnik se strinja, da spletno stran uporablja na lastno odgovornost in da niti agencija GoAdria niti tretje osebe, povezane z agencijo GoAdria, nikakor ne zagotavljajo, da uporaba te spletne strani ne bo prekinjena in da ne bo prišlo do težav pri delovanju. Agencija GoAdria ni odgovorna za posledice, ki lahko nastanejo zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe te spletne strani, prav tako pa ni odgovorna za točnost in zanesljivost vsebin ali kakršne koli informacije o storitvi ali izdelku, ki so na voljo prek te spletni strani. Izjava o odgovornosti velja za vso morebitno nastalo škodo ali poškodbe, ki so povzročene s sleherno napako, brisanjem, prekinitvijo, računalniškim virusom, okvaro, zamudo v delovanju ali prenosu, prekinitvijo komunikacijske linije, krajo, odpovedjo pogodbe, uničenjem ali nepooblaščenim dostopom, spremembami ali zlorabo zapisa, neprimernim vedenjem, malomarnostjo ali kakršnim koli drugim dejanjem. Končni uporabnik se strinja, da agencija GoAdria ni odgovorna za neprimerno ali nezakonito ravnanje drugih uporabnikov ali tretjih strani ter da tveganje morebitne škode v celoti krije končni kupec.

Končni uporabnik izrecno izjavlja, da odgovornosti za nadomestilo morebitne škode in stroškov, vključno s stroški pravnega zastopanja, ki bi lahko nastali z uporabo spletne strani www.goadria.com, ne bo pripisal agenciji GoAdria, njenim odgovornim osebam ali zaposlenim.

Intelektualna lastnina

Vsa vsebina, ki brez omejitev vključuje besedila, programsko opremo, fotografije, video gradivo, grafiko in glasbo, ki se nahaja na spletni strani www.goadria.com, predstavlja izključno pravico agencije GoAdria in se lahko uporablja le z izrecnim dovoljenjem imetnika avtorskih pravic, pravic blagovne znamke in oblike. Brez izrecnega pisnega dovoljenja agencije GoAdria je strogo prepovedana vsakršna uporaba, kopiranje, objava ali spreminjanje katere koli vsebine spletne strani, v celoti ali delno. Posledica kršitev teh pogojev in določil je kršitev avtorskih pravic, pravic blagovne znamke in intelektualne lastnine in lahko posledično privede do vložitve tožbe ali kazenskega pregona storilca.

Varnost spletnega nakupovanja

Agencija GoAdria si pridržuje pravico, da brez predhodnega ali naknadnega obvestila kadar koli spremeni ali prekliče kateri koli del pogojev in določil ter izjavo o varstvu podatkov. Končnim kupcem svetujemo, da se s temi spremembami občasno sami seznanijo. Če uporabnik še naprej uporablja vsebine spletne strani, se šteje, da sprejema nove pogoje in določila v spremenjeni obliki. Novi pogoji in določila začnejo veljati takoj po objavi na spletni strani www.goadria.com, zato vsaka nadaljnja uporaba pomeni, da se z njimi strinjate.

Nadomestilo škode in odgovornost

Uporabnik se strinja, da bo nadomestil škodo agenciji GoAdria in vsem partnerjem za vse škode, izgube, stroške in izdatke, ki izhajajo iz zahtevkov tretjih oseb do agencije GoAdria ali partnerjev agencije GoAdria, nastalih ali na kakršen koli način povezanih s kršitvijo teh pogojev in določil glede na to storitev.

Z uporabo takšne storitve uporabnik izjavlja in jamči, da:

 • ne bo namerno ali iz malomarnosti objavil informacij, ki bi lahko povzročile škodo ali užalile katero koli osebo ali njeno poslovanje, zlasti pa ne bo objavljal komentarjev in informacij, ki so neresnične, zlonamerne, obrekljive, žaljive, obscene ali jih je mogoče razumeti kot take
 • ne bo ravnal tako, da bi goljufal in zavajal, in ne bo sodeloval ali spodbujal goljufivih ali nezakonitih dejavnosti
 • Uporabnik ne bo objavljal povezav do www.goadria.com na kateri koli drugi spletni strani, če nima za to izrecnega dovoljenja agencije GoAdria. Agencija GoAdria si pridržuje pravico, da prekliče dovoljenje za objavljanje katere koli povezave kadar koli in po lastni presoji.

Pravni spori

Naslovi poglavij, uporabljeni v teh pogojih in določilih, služijo izključno za lažjo orientacijo in na noben način ne vplivajo na tolmačenje vsebovanega besedila. Če pristojno sodišče ugotovi, da je katera koli določba teh pogojev in določil neveljavna, ta neveljavnost ne vpliva na veljavnost katerega koli drugega določila teh pogojev in določil, vsi preostali deli pa ostanejo v veljavi. Če katera koli stranka ne uveljavi svojih pravic iz teh pogojev in določil, se to ne šteje kot odstop od pravic ali kot izguba teh pravic ali katerih koli drugih tukaj navedenih pogojev in določil. Pravni spori, ki lahko nastanejo kot posledica uporabe teh spletnih strani (če ni s posebno pogodbo drugače določeno), se rešujejo v skladu s pozitivnimi predpisi Republike Hrvaške. Z uporabo teh spletnih strani se končni uporabnik strinja, da je vsak spor ali zahtevek, ki izhaja iz teh pogojev in pravil ali je v zvezi z njimi ali z njihovo uveljavitvijo, v pristojnosti sodišča v Pazinu.

Obvestilo o vložitvi pritožbe potrošnika

V skladu z 10. členom Zakona o varstvu potrošnikov lahko uporabniki vložijo pisni ugovor na kakovost zagotovljenih storitev v poslovnih prostorih agencije GoAdria oziroma po pošti, faksu ali elektronski pošti.

Varstvo osebnih podatkov

Osebne podatke zbiramo predvsem zaradi:

 • najučinkovitejšega odgovora na vaše povpraševanje
 • zagotavljanja in plačila zahtevane storitve
 • vstopa v naš sistem nagradnih iger
 • promocije naših storitev
 • naše interne statistične obdelave podatkov
 • možnosti pošiljanja novičnikov, brošur in drugega promocijskega gradiva.

Ob registraciji se strinjate, da vas obveščamo in vaš naslov uvrstimo na seznam, pri čemer se za uvrstitev šteje vaše izrecno soglasje za stik. Varstvo zasebnosti vaših podatkov je trajno, kadar koli pa lahko zahtevate odstranitev svojega naslova z našega seznama. Po tem dejanju agencija GoAdria podatkov ne bo več uporabljala, razen za notranje namene, na primer za namene informacijske ali statistične obdelave podatkov.

Vsebina pravilnika o zasebnosti

Vašega e-naslova in drugih podatkov brez vašega dovoljenja ne bomo prodali, dali v najem ali na voljo tretjim pravnim in fizičnim osebam, saj je to v nasprotju z našim pravilnikom o zasebnosti. Agencija GoAdria se drži stroge politike »brez neželene pošte«. Agencija GoAdria ne odgovarja za nenamerno napako ali napako zaradi višje sile ali drugih objektivnih okoliščin, ki povzročijo nenamerno kršitev zagotovljenega varstva vaših podatkov, zagotavlja pa, da bo napaka odpravljena, če je le mogoče, v najkrajšem možnem času.

Zbiramo le tiste osebne podatke, ki so nam bili prostovoljno dostavljeni, in jih uporabljamo izključno za namene zagotavljanja zgoraj navedenih storitev. Od vas ne zahtevamo, da nam pošljete te podatke zaradi omogočanja dostopa do naše spletne strani, in ne zahtevamo, da razkrijete več podatkov, kot je dejansko potrebno za sodelovanje v določeni dejavnosti na naših spletnih straneh. Ko je bila storitev ustrezno izvedena in plačana, se ti podatki brez vašega posebnega soglasja ne uporabljajo več.

V primeru morebitne prodaje ali prenosa interesov sistema za pospeševanje prodaje GoAdria si pridržujemo pravico prodaje ali prenosa vaših podatkov tretji osebi, ki:

a) svojo dejavnost opravlja v okviru podobnih dejavnosti ali storitev,
b) se strinja, da bo interesni naslednik agencije GoAdria v zvezi s hrambo in varstvom zbranih podatkov,
c) se strinja z obveznostmi tega pravilnika o varstvu osebnih podatkov.

Z izpolnitvijo obrazcev na naši spletni strani zagotavljate, da so podatki, ki ste jih navedli, točni in da se v celoti strinjate z določili našega pravilnika o zasebnosti in v njem navedenih pogojev.

Varnost podatkov

Zaradi varnosti podatkov na tem naslovu in zagotavljanja, da je ta storitev na voljo vsem uporabnikom, ta računalniški sistem uporablja programsko opremo, ki spremlja obiske omrežja in prepozna nepooblaščene poskuse prenosa ali spremembe podatkov ter tudi tiste, ki bi lahko povzročili škodo na kakšen drug način. Nepooblaščeni poskusi prenosa ali spremembe podatkov na tej lokaciji so strogo prepovedani.

Varstvo osebnih podatkov otrok

V neposredni komunikaciji z otroki prek interneta smo opazili edinstvene težave na področju zaščite njihove zasebnosti. Naše spletne strani, ki bi lahko pritegnile otroke in morda zbirale osebne podatke otrok, mlajših od 14 let, so izdelane z namenom, da kar najbolje ščitijo pravice otrok in njihovo zasebnost. V skladu s tem namenom in prizadevanji:

NE zbiramo, NE uporabljamo in NE razkrivamo podatkov, prek katerih bi bila omogočena komunikacija z otroki prek interneta, razen v primeru promocijskih iger na spletu. Takšni podatki za vzpostavljanje stika prek interneta se uporabljajo brez dovoljenja staršev samo za neposreden odgovor na zahtevo otroka in ne bodo uporabljeni v druge namene.

NE zbiramo osebnih podatkov za vzpostavljanje stika zunaj interneta, razen za podelitev nagrad, in še to samo z dovoljenjem staršev.

Brez predhodnega soglasja staršev tretjim osebam NE posredujemo nobenih osebnih podatkov.

Otrokom NE omogočamo, da brez dovoljenja staršev javno objavljajo ali kako drugače distribuirajo osebne podatke ali druga gradiva, ki nam jih pošiljajo in prek katerih je z njimi mogoče stopiti v stik, niti ne spodbujamo otrok, da zaradi sodelovanja v nagradni igri ali kakšni drugi dejavnosti razkrijejo več podatkov, kot je potrebno za sodelovanje v zadevni dejavnosti.

Kadar je otrokom, mlajšim od 14 let, dovoljeno sodelovati v nagradnih igrah, od otroka najprej zahtevamo, da vpraša starše ali zakonite skrbnike za dovoljenje in vnese e-naslov staršev ali skrbnikov.

Če otrok, mlajši od 14 let, osvoji nagrado, bodo o tem obveščeni starši ali skrbniki po elektronski pošti, telefonu ali pisno. Osebne podatke otroka in staršev iz svoje podatkovne zbirke izbrišemo na zahtevo staršev.

Kot starš ali skrbnik imate vedno pravico zahtevati dostop do vseh osebnih podatkov o svojem otroku, ki smo jih pridobili na eni izmed naših spletnih strani, zahtevate lahko brisanje podatkov (če se ti podatki še hranijo v naši podatkovni zbirki) in/ali prepoveste nadaljnje zbiranje in uporabo podatkov o vašem otroku. Če ste starš in želite uveljavljati to pravico, nas obvestite.

Nadzor

Vedno se lahko obrnete na nas, če želite svoje osebne podatke pregledati, posodobiti, popraviti ali izbrisati. Do takrat za navedene namene uporabljamo vaše stare podatke.

Z izpolnjevanjem obrazcev na naši spletni strani zagotavljate, da so podatki, ki ste jih navedli, točni, da ste poslovno sposobni, imate vse pravice za sklenitev tega posla in da se v celoti strinjate, da agencija GoAdria vaše podatke uporablja in zbira v skladu z zakonom in pogoji našega pravilnika o zasebnosti.

Povezave

Prizadevamo si storiti vse, kar je v naši moči, da zagotovimo, da vse preusmeritve z naših spletnih strani vodijo vas in/ali vašega otroka na spletne strani s kakovostno vsebino, ki ne spodbuja negativnosti. Vendar se spletne strani in naslovi na spletu hitro spreminjajo, zato ne moremo vedno jamčiti za vsebino vsakega naslova, na katerega vas preusmerimo.

Če imate kakršna koli vprašanja ali dvome o našem pravilniku o varstvu osebnih podatkov ali o svojih izkušnjah s tem spletnim naslovom, se obrnite na nas.

Spremembe in prenehanje veljavnosti pogojev uporabe

Agencija GoAdria si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni ali prekine delovanje vseh ali katerega koli dela te spletne lokacije ter pogojev uporabe. Spremembe začnejo veljati z objavo na tem naslovu ali ko so uporabniki o njih obveščeni. Pogoji uporabe veljajo, dokler do odstopa ne pride zaradi vaše zahteve ali zahteve agencije GoAdria. Vaš odstop, ki lahko nastopi kadar koli, pomeni prekinitev uporabe teh strani in preklic vseh gradiv in vsebin, prenesenih in uporabljanih na istem spletnem mestu.

Iščete HOTEL?

Rezervirajte takoj!

Izpostavljena ponudba

Aminess hoteli in kampi

GoAdria je Aminessova turistična agencija, ki je ustanovljena z željo, da svojim gostom ponudimo celovit oddih, poln pristnih doživetij.