Splošni pogoji poslovanja

POGOJI POSLOVANJA

Spletna stran www.GoAdria.com je del prodajno-promocijskega sistema v lasti istoimenske turistične agencije, ki deluje v okviru Aminess Hotels & Resorts, registrirane pri Aminess d.d. Njegov namen je uporabnikom omogočiti pridobivanje in prejemanje informacij, nakup ali aktiviranje izbranih doživetij v organizaciji turistične agencije GoAdria, pridobitev informacij o namestitvenih zmogljivostih, izbranih destinacijah, prevozih, transferjih in organizaciji bivanja uporabnika (gosta) na destinaciji, kot tudi za lažje komentiranje ponujenih storitev in realiziranih izkušenj.

Ti pogoji veljajo za vse opravljene rezervacije:

- na spletni strani www.GoAdria.com

- z neposredno prodajo turističnih storitev.

KONČNI UPORABNIK

Za končnega uporabnika se šteje vsaka polnoletna oseba in vsaka pravna oseba, ki uporablja to spletno stran in se strinja s temi pogoji poslovanja. Pravica do uporabe tega spletnega mesta je individualna pravica končnega uporabnika in ni prenosljiva na druge fizične ali pravne osebe.

PRIJAVA IN SKLEPANJE POGODBE

Gost se lahko prijavi na potovanje ali izlet v organizaciji Agencije v poslovalnici Agencije osebno, po telefonu, preko elektronske pošte ter na vseh prodajnih mestih Aminess Hotels & Resorts.

CENA IN VSEBINA POTOVALNEGA PAKETA

Agencija se trudi ponuditi najboljše cene za vsa doživetja, ki jih gost lahko kupi na spletni strani. Agencija si pridržuje pravico do spremembe cen brez predhodnega obvestila. V času zakonske obveznosti dvojnega poročanja cen bodo vse cene izražene v evrih in hrvaških kunah. Cene v kunah so prikazane po fiksnem menjalnem tečaju 1 EUR = 7,53450 HRK in so informativne narave. Vsa plačila bodo izvedena v evrih. Pri bremenitvi vaše kreditne kartice se isti znesek pretvori v vašo lokalno valuto po menjalnem tečaju kartičnega združenja. Zaradi te konverzije obstaja možnost razlike v primerjavi s prvotno ceno, prikazano na naši spletni strani.

 

Agencija lahko zahteva zvišanje dogovorjene cene, če po datumu sklenitve pogodbe nastopi kar koli od naslednjega:

- menjalni tečaji se spremenijo glede na datum objave programa,

- sprememba transportnih stroškov (gorivo, cestnine ipd.),

- spremenijo se cene prevoznikov.

 

O spremembi cene aranžmaja agencija obvesti pisno ali ustno. Sedem dni pred začetkom potovanja pogodbene cene ni mogoče povečati. Gost lahko svoj paket odpove brez dodatnih stroškov, če se njegova cena zviša za več kot 8% glede na dogovorjeno ceno in najkasneje v 48 urah po prejemu pisnega obvestila. Če gost svojega paketa ne odpove osebno na prodajnem mestu agencije ali pisno v navedenem roku, se šteje, da soglaša s spremembo cene. Objavljene cene so rezultat dogovora med Agencijo in njenimi partnerji in ni nujno, da ustrezajo cenam, navedenim na strani na destinaciji gosta.

 

ODPOVED REZERVACIJE

Rezervacija je lahko odpovedana.

Pogoji odpovedi naročenega izleta:

- Če gost odpove izlet več od 24 ur pred potovanjem, mu agencija vrne celoten znesek izleta.

- Če gost odpove izlet v okviru 24 ur pred potovanjem, agencija zadrži 100 % zneska.

- Če gost ne pride na potovanje, mu agencija zaračuna celoten znesek.

 

POMEMBNO: V primeru odpovedi naročenega izleta, ki je bil vplačan v gotovini, se denar vrne na TRR kupca, s čimer se kupec strinja z nakupom izleta.

 ODPOVED POTOVANJA S STRANI AGENCIJE ALI SPREMEMBA PROGRAMA

V primeru, da se na izlet ne prijavi zadostno število uporabnikov, si agencija pridržuje pravico do odpovedi izleta najkasneje 1 dan pred začetkom izleta. Agencija si pridržuje pravico do popolne ali delne spremembe potovanja, če pred začetkom potovanja nastopijo izjemne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti, odpraviti ali se jim izogniti. V primeru, da agencija odpove potovanje, je gost upravičen do vračila celotnega vplačanega zneska, ni pa upravičen do odškodnine.

OBVEZNOSTI AGENCIJE

Agencija je dolžna zagotavljati izpolnjevanje svojih storitev, ravnati s potrebno skrbnostjo pri izbiri ponudnikov storitev ter skrbeti za pravice in interese gosta v skladu z dobrimi turističnimi običaji. Agencija je dolžna gostu zagotoviti vse pogodbene storitve v okviru posameznega paketa in se odzvati na morebitno neizvedbo storitve ali dela storitve. Agencija vse obveznosti iz svojih programov izvaja v celoti in na opisani način, razen v primeru višje sile ali spremenjenih okoliščin. Agencija v takih primerih, če je mogoče, ponudi alternativno rešitev.

Iščete HOTEL?

Rezervirajte takoj!

Izpostavljena ponudba

Aminess Hotels & Resorts

Preživite brezskrben dopust v enem od naših hotelov in resortov.
Izvedi več